АрхівДрук

Про право на пільгову пенсію в умовах простою технологічного обладнання

Працюю оператором технологічної установки з переробки нафти, результатами атестації за умовами праці на робочому місці підтверджено право на пільгову пенсію за Списком № 1.

Через відсутність сировини, процес переробки нафти на установці не здійснюється, але робота установки по технологічним вимогам не може бути зупинена та потребує нагляду оператора. Чи буде така робота в умовах простою технологічного обладнання зарахована до стажу роботи з особливо шкідливими умовами праці за Списком № 1?

 

Відповідь надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Тетяна

Відповідно до п. «а» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають, незалежно від місця останньої роботи, чоловіки після досягнення 50 років і за стажу роботи не менш 25 років, з них не менше 10 років на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, передбачених чинним Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

Відповідно до п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (надали Порядку), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442, атестація проводиться атестаційною комісією підприємства, організації в терміни, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці.

Відповідно до п. 6 Порядку та п.п. 1.4, 3.4 та 6.3 Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці (надали Методичних рекомендацій), затверджених постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41 та Головним державним санітарним лікарем України, атестація робочих місць передбачає дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочих місцях, які проводяться у характерних (типових) виробничих умовах, справних і ефективно діючих засобах колективного та індивідуального захисту.

З заданого питання видно, що атестація робочих місць на підприємстві проведена в умовах повного завантаження технологічної установки. Для визначення права на пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 в умовах простою технологічного обладнання на робочому місці необхідно провести позачергову атестацію робочого місця.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua