АрхівДрук

Для чого проводиться атестація робочих місць

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах i в організаціях незалежно від форми власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я найманих працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так i в майбутньому.

Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між работодавцем i працюючими у сфері реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах: додаткові оплачувані відпустки, надбавки за роботу у шкідливих умовах праці, скорочення тривалості робочого часу, спеціальне харчування та інші. Результати атестації використовуються також для розроблення заходів щодо покращення умов праці і оздоровлення працівників.

Атестація робочих мiсць передбачає:

- виявлення шкідливих та небезпечних факторів i причин формування несприятливих умов праці на робочому місці;

- санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища i характеру працi на відповідність їх характеристик стандартам безпеки працi, будівельним та санітарним нормам i правилам;

- визначення i реалізацію технічних i організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію умов та характеру праці;

- обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

- визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах, додаткову відпустку,скорочений робочий тиждень, інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Періодичність атестації визначається у колективному договорі самим підприємством, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на власника підприємства.

Для організації та проведення атестацiї керівник пiдприємства видає наказ, в якому: зазначаються основа та завдання атестацiї; затверджуються склад, голова i секретар постійно діючої атестаційної комісії, визначаються її повноваження; визначаються терміни i графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах пiдприємства; визначаються взаємодія із зацікавленими державними органами i громадськими організаціями; визначаються проектні чи науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов працi i участі в розробці заходів що до усунення шкідливих виробничих факторів.

До складу атестацiйної комiсiї рекомендується включити головних спеціалістів, працівників відділу кадрів, працi i заробітної плати, охорони працi, уповноваженого представника виборного органу первинної профспілкової організації та інших.

Атестаційна комісія: здійснює організаційне i методичне керівництво та контроль за ходом проведення роботи на всіх етапах; органiзує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з їх експлікацією, визначає межу робочих місць (робочих зон) та надає їм відповідний номер; складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, використовувані сировину i матеріали із передбаченими у проекті; визначає обсяг необхідних досліджень шкідливих i небезпечних факторів виробничого середовища та органiзує їх дослідження; прогнозує та виявляє наявність шкідливих i небезпечних факторiв на робочих місцях; встановлює згідно з діючими Класифікатором професій, Довідником кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) відповідність найменування професій i посад працівників, зайнятих на цих робочих мiсцях, характеру фактично виконуваних робіт; складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних робочих мiсць; проводить атестацію i за результатами атестації складає переліки, яки затверджуються наказом підприємства:

- робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких підтверджене право на пільги i компенсації, передбачені законодавством;

- робочих місць, виробництв, робіт, професій i посад, працівникам яких пропонується встановити пільги i компенсації за рахунок коштів підприємства згідно Закону України "Про пенсійне забезпечення ";

- робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх покращання.

Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії i посади яких внесені до переліку.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності i зберігаються на підприємстві протягом 50 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається на роботодавця.

Атестація за умовами праці проводиться на виконання вимог ст. 13 Закону України «Про охорону праці», ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442.

Не проведення атестації порушує права працівників: виконуючи роботи у шкідливих та/або важких умовах, наймана особа не одержить передбачені законодавством компенсації і соціальні гарантії. Це дає їй підставу розірвати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. З ст. 38 КЗпП України), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України).

Роботодавцю не проведення атестації загрожує адміністративною відповідальністю за ч. 2 ст. 41 КУпАП – накладення штрафу у розмірі від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До того ж сплата штрафу не звільняє суб’єкта господарювання від обов’язку проведення атестації.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua