АрхівДрук

Роз’яснення по питанню гарантії які передбачені законодавством про працю для вагітних жінок

Законодавством про працю України для вагітних жінок передбачено такі гарантії.

Відповідно до статті 184 КЗпП України заборонено відмовляти в прийнятті на роботу жінкам з причини вагітності.

Згідно зі ст. 178 КЗпП України вагітним жінкам відповідно до медичного висновку знижуються норми виробітку, норми обслуговування або вони переводяться на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою.

Відповідно до ст. 176 КЗпП України не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні й направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років.

Статтею 55 КзпП України заборонено залучати вагітних жінок до роботи в нічний час.

Відповідно ст. 63 КЗпП України заборонено залучати вагітних жінок до надурочних робіт.

Частиною 3 ст. 33 КЗпП України заборонено тимчасове переведення (строком до одного місяця) вагітної жінки на іншу роботу без її згоди, якщо робота не протипоказана працівникові за станом здоров׳я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя, з оплатою виконаної роботи, але не нижчою від середнього заробітку за попередньою роботою. Таке переведення можливе лише за наявності згоди вагітної працівниці.

За статтею 56 КЗпП України на прохання вагітної жінки відповідно до медичного висновку власник або уповноважений ним орган зобов’язаний установити їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку. Забороняється знижувати вагітним жінкам заробітну плату з причин вагітності (ст. 184 КЗпП ).

На підставі медичного висновку згідно зі ст. 179 КЗпП України жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та ускладнення пологів- 70) календарних днів починаючи з дня пологів.

Відпустка надається жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.

За статтею 80 КЗпП України щорічна відпустка має бути перенесена або продовжена в разі настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до ст. 180 КЗпП України у разі надання жінкам відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки незалежно від тривалості її роботи на такому підприємстві, в установі, організації в поточному робочому році.

Згідно з ч. 1 ст. 38 КЗпП України підставою для дострокового розірвання трудового договору за ініціативою працівниці, якщо неможливо продовжувати роботу (без попередження за два тижні), може бути вагітність, підтверджена медичним висновком. У такому разі трудовий договір розривається у строк, про який просить працівниця.

Звільнення вагітних жінок з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням (ст.184КЗпП ). Обов′язково працевлаштовують таких жінок також у випадках їхнього звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш як три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Братусь Лариса Олексіївна
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua