АрхівДрук

Розрахунок часу, що дає право працівникові на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Пунктом 1 ч. 1 ст.8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за відповідним Списком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290(із змінами).

Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (ст.8 Закону України «Про відпустки»).

Згідно з Порядком застосування названого Списку, затвердженим наказом Мінпраці України від 30.01.1998р.№16, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.01.1998р. за №57/2497, додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

У розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був занятий на роботах з особливим характером праці не менш як половину тривалості робочого дня, встановленого для такої категорії працівників.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці, зараховується:

час фактичної роботи з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менш як половину тривалості робочого дня, встановленої для працівників такого виробництва, цеху, професії або посади;

час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами праці і за особливий характер праці;

час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих факторів.

Тобто до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, не зараховуються дні, коли працівник працював в умовах, передбачених Списком, менш як половину встановленої тривалості робочого дня, період тимчасової непрацездатності, дні відпустки без збереження заробітної плати, період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, навчальної відпустки, чорнобильської відпустки, курсів підвищення кваліфікації, відрядження тощо.

Головний державний інспектор Управління
Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua