АрхівДрук

Гарантії для працівників під час розірвання трудового договору

Для працівників, які припиняють трудовий договір, може бути встановлено певні гарантії. Деякі з них установлюються для всіх працівників, інші - виключно для окремих категорій працівників.

Так, однією з гарантій під час розірвання трудового договору є обов’язок власника або уповноваженого ним органу запропонувати працівникові, трудовий договір з яким розривається, іншу роботу. Така гарантія передбачена в разі звільнення з таких підстав: скорочення чисельності або штату працівників, виявлення невідповідності працівника обійманій посаді або виконуваній роботі, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу.

Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за п.5 ч. 1 ст. 40 КЗпП України), а також перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Отже, працівник не може бути звільнений у період його тимчасової непрацездатності, а також перебування у відпустці.

Для деяких категорій працівників може бути встановлено додаткові гарантії під час розірвання трудового договору.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років – ч.6 ст. 179 КЗпП ), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини – інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов׳язково працевлаштовують таких жінок також у разі їхнього звільнення після закінчення строкового трудового договору.

На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більш як три місяці з дня закінчення строкового трудового договору.

У деяких випадках гарантією для працівників, які звільняються, також є потреба отримання власником або уповноваженим ним органом попередньої згоди профспілкового органу.

Відповідно до ст. 43 КЗпП передбачено, що розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу провадиться за попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розірвання трудового договору може бути проведене лише з підстав, передбачених п.1 (крім ліквідації підприємства), 2-5,7 ст. 40 і пп.2,3 ст. 41 КЗпП (крім випадків, коли трудовий договір із названих підстав розривається з прокурором, працівником органу внутрішніх справ).

Якщо припинення трудового договору проводиться на загальних підставах (ст.36 КЗпП) або за ініціативою самого працівника (ст. 38, 39 КЗпП), то попередня згода профспілкового органу в таких випадках не вимагається.

За статтею 42 КЗпП у разі скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. За рівних умов продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: сімейним (за наявності двох і більше утриманців); особам, у сім׳ї яких немає інших працівників із самостійним заробітком; працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на підприємстві; працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах без відриву від виробництва та іншим категоріям працівників, якщо це передбачене законодавством України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42-1 КЗпП України працівник, з яким розірвано трудовий договір з підстав, передбачених п.1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства), впродовж одного року має право на укладення трудового договору в разі поворотного прийняття на роботу, якщо власник або уповноважений ним орган проводить прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Братусь Лариса Олексіївна
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua