АрхівДрук

Організація та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці та їх значення

Послідовність виконання медичних профілактичних заходів серед працюючих можна розділити на чотири основних етапи:

1. Проведення попереднього медичного огляду з метою професійного відбору робітників для роботи в шкідливих та небезпечних умовах.

2. Проведення періодичних медичних оглядів працюючих з метою ранньої діагностики появи професійних захворювань, виявлення розвитку можливих ускладнень загально соматичної патології і реєстрація в динаміці основних об’єктивних параметрів стану здоров”я

Робітника.

3. Проведення диспансерного нагляду за працівниками у яких виявлені ті чи інші відхилення стану здоров”я.

4. Організація і проведення колективних та індивідуальних профілактичних і оздоровчих заходів для працюючих на виробництві.

Головною метою попереднього медичного огляду є професійний відбір таких робітників, психофізіологічні особливості та загально соматичний стан здоров”я яких дозволяють їм працювати в шкідливих умовах праці за конкретною професію без розвитку будь-яких функціональних і органічних порушень з боку органів і систем, зберігаючи при цьому працездатне довголіття.

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

- раннього та своєчасного виявлення ознак професійної патології;

- оцінки в динаміці клінічного перебігу наявних у робітника загально соматичних захворювань або появи порушень у стані здоров”я, яких не було при проведенні попереднього медичного огляду і реєстрацію в динаміці основних об’єктивних параметрів стану здоров”я працівника, які дають можливість порівнювати функціональні можливості організму під впливом несприятливих факторів виробництва.

Диспансерний нагляд є важливим етапом в системі профілактичної роботи. Кожний випадок підозри на розвиток професійного захворювання підлягає в обов’язковому порядку консультації з фахівцем-профпатологом району, міста чи області, що дозволяє вчасно прийняти кваліфіковане рішення стосовно важкості захворювання, необхідності раціонального працевлаштування працівника, його реабілітації тощо.

Профілактичні заходи, на відміну трьох попередніх, проводяться незалежно від графіка проведення чергових медоглядів, розробляються на рік і в перспективі на майбутнє. Високої ефективності цієї роботи можна досягти тільки при правильному використанні підібраних комплексних заходів з включенням як санітарно-технічних рішень так і медико-профілактичних заходів, а саме: автоматизація і максимальна механізація виробничих операцій, періодичне удосконалення технологічних операцій, контроль технічного стану обладнання та інструментів, його своєчасний ремонт та заміна, дотримання правил техніки безпеки і обов’язкове використання індивідуальних засобів захисту від дії шкідливих факторів.

Головними медичними заходами є: профілактичні і періодичні медичні огляди, профілактичне харчування, медикаментозна профілактика, прийом обов’язкових профілактичних гідро- і фізіопроцедур, лікувально-оздоровчі курси в денних стаціонарах та санаторіях-профілакторіях працівників, які взяті на диспансерний облік, санітарно-просвітницька робота здорового способу життя тощо.

Зверніть увагу! Зацікавленість роботодавців у створенні належних умов праці, зведення до мінімуму впливу шкідливих факторів на працюючих, дотримання правил техніки безпеки самими працівниками, є запорукою у збереженні їх здоров”я.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua