АрхівДрук

Чи мають право працюючі в лікарні за професією дезінфектор на скорочену тривалість робочого т

Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу із шкідливими умовами праці визначається відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота я яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001р. №163 (далі - Перелік).

Згідно з підрозділом «Загальні професії медичних працівників установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіти» розділу 32 «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Переліку право на скорочену тривалість робочого тижня передбачено дезінфекторам, зайнятим на роботах з осередкової, камерної і профілактичної дезінфекції, дезінсекції, дератизації в лікувально-профілактичних закладах.

За пунктом 9 Порядку застосування Переліку, затвердженого наказом Мінпраці України від 23.03.2001р. №122, скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442.

Також відповідно до п.7 цього Порядку, якщо в Переліку відсутні записи «постійно зайнятий» або «що постійно працює», скорочена тривалість робочого часу згідно із зазначеною в Переліку тривалістю встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менш як половину тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Ураховуючи особливий характер праці працівників установ охорони здоров’я та неможливість проведення на відповідних робочих місцях санітарно - гігієнічних досліджень виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу через відсутність відповідних засобів вимірювальної техніки та методик, під час проведення атестації робочих місць у цих установах може застосовуватись Інструкція, затверджена заступником Головного державного експерта з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (лист Мінпраці України від 05.05.95р. №06-1544 і МОЗ України від 17.05.95р. № 5.05.08-370),згідно з якої атестація відповідних робочих місць проводиться комісійно, без проведення санітарно-гігієнічних досліджень, у тому числі і для визначення права відповідних працівників на скорочену тривалість робочого тижня.

Головний державний інспектор Управління
Держпраці у Полтавській обл. Гаркава Н.В.
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua