АрхівДрук

Про встановлення працівникам, які працюють на персональному комп'ютері з рідкокристалічним монітором, додаткової відпустки за особливий характер праці

Роз’яснення надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Т.С.

Працівникам, які працюють не менш як половину тривалості робочого дня на електронно-обчислювальних машинах, надано право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом “Інші види виробництв” розділу XXII “Загальні професії за всіма галузями господарства” Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290.

Під час роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, до яких належить і персональний комп'ютер, необхідно дотримуватись вимог Державних санітарних правил і норм роботи, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. №7, та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (ДНАОП 0.00-11.31-99), затверджених наказом Держнаглядпраці від 10.02.99 р. №21. За умови дотримання цих вимог робота на персональному комп'ютері не належить до категорії шкідливих і важких.

Несприятлива дія на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу на візуальних дисплейних терміналах (ВДТ), пов'язана з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань.

Заміна електронно-променевих моніторів на рідкокристалічні частково зменшує зорове навантаження працівників та вплив неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань, але на дію інших факторів суттєво не впливає.

Зважаючи на викладене, право працівників, які працюють на персональному комп'ютері з рідкокристалічним монітором, на додаткову відпустку за особливий характер праці необхідно визначати з урахуванням відповідності робочих місць санітарним правилам і нормам та тривалості дії шкідливих факторів.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua