АрхівДрук

Про встановлення доплати за умови праці

Якій розмір доплат встановлюється працівнику, якщо на робочому місці за результатами атестації за умовами праці виявлено, що робоче місце не має показників важкості трудового процесу, але має шкідливі фактори напруженості праці?

Відповідь на питання надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Т.С.

Доплати працівникам за умови праці розраховують відповідно до чинної в Україні постанови Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці» від 03.10.1986 № 387/22-78 (далі-Типове положення).

У Додатку 1 до Типового положення для розрахунку розміру доплат за роботу із шкідливими і важкими умовами праці наведено Карту умов праці на робочому місці, у якій зазначені фактори виробничого середовища, перевищення нормативів яких враховують для визначення доплат за умови праці. Фактор «напруженість праці» для визначення таких доплат Картою умов праці не передбачається.

Одночасно, відповідно до пункту 1.4 Типового положення, міністерства і відомства можуть за погодженням з відповідними центральними комітетами профспілок доповнювати галузеві положення про оцінку умов праці, розроблені на підставі Типового положення, додатково до факторів, передбачених у Карті умов праці (додаток 1 до Типового положення), іншими факторами, які найповніше враховують специфіку робіт, що виконують на підприємствах галузі.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua