АрхівДрук

Проведення медичних оглядів офісних працівників, які на протязі робочого дня працюють безпосередньо за персональними ЕОМ з рідкокристалічними моніторами (дисплеями)

Згідно зі ст. 153 КЗпП України на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці, забезпечення котрих покладається на власника або уповноважений ним орган.

Під час експлуатації електронно-обчислювальних машин мають бути дотримані вимоги Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно - обчислювальних машин (далі - ДСанПіН 3.3.2.007-98), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.98 р. №7, та Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (далі – Правила № 65), затверджених наказом Держгірпромнагляду від 26.03.2010 р. № 65.

Гігієнічні вимоги для комп’ютерів з рідкокристалічними моніторами у ДСанПіН 3.3.2.007-98 не прописано.

Правила № 65 поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які у своїй діяльності здійснюють роботу, пов’язану з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) з відеодисплейними терміналами (ВДТ), у т.ч. на тих, які мають робочі місця, обладнані ЕОМ з ВДТ (без уточнення типу ВДТ) і периферійними пристроями (ПП), та встановлюють вимоги безпеки до обладнання робочих місць операторів ЕОМ з ВДТ та ПП та до роботи із застосуванням ЕОМ з ВДТ і ПП.

Розділом 6 «Вимоги до профілактичних медичних оглядів» ДСанПіН 3.3.2.007-98 визначено, що працюючі з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ підлягають обов’язковим медичним оглядам: попереднім – при влаштуванні на роботу і періодичним – протягом трудової діяльності, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246.

Відповідно до роз’яснення заступника Головного державного санітарного лікаря України від 20 січня 2006 р. № 05.01.01-18-58/21 щодо необхідності проведення попереднього та періодичних медичних оглядів працівників, які працюють з рідкокристалічними відеотерміналами ЕОМ, вимоги розділу 6 ДСанПіН 3.3.2.007-98 поширюються на ВДТ на основі електронно-променевих трубок.

За умови дотримання Правил № 65 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 робота за персональним комп’ютером не належить до категорії із шкідливими умовами праці.

Для профілактики напруженості органів зору, зниження нервово-емоційного напруження і втоми очей, поліпшення мозкового кровообігу тощо ДСанПіН 3.3.2.007-98 передбачаються внутрішньозмінні регламентовані перерви для відпочинку. При 8-годинній денній робочій зміні залежно від характеру праці передбачені регламентовані перерви:

- для розробників програм із застосуванням ЕОМ слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за ВДТ;

- для операторів із застосування ЕОМ слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години;

- для операторів комп’ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожною години роботи за ВДТ.

У випадках, коли, виробничі обставини не дозволяють застосовувати регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи с ВДТ не повинна перевищувати 4години.

Начальник відділу Управління Держпраці у Полтавській області
Вікторія Полєнова
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua