АрхівДрук

Чи потрібно проводити атестацію за умовами праці, на робочих місцях працівників-сумісників

Відповідь надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Тетяна Сергіївна.

Відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації їх прав на безпечні та здорові умови праці, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах праці, регулюються атестацією робочих місць за умовами праці, Порядок проведення якої затверджено постановою КМУ від 01.08.1992 № 442.

Атестації в обов’язковому порядку підлягають робочі місця, на яких технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Трудові відносини регулюються законодавством про працю. Згідно зі статтею 21 КЗпП України працівник має право реалізовувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Сумісництво –це виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж чи іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом.

Відповідно до Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Мінпраці України від 28.06.93 № 43, обмеження на сумісництво можуть запроваджувати керівники державних і комунальних підприємств разом з профспілковими комітетами лише щодо окремих професій та посад працівників, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаться на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва.

Робота на недержавних підприємствах за сумісництвом законодавчо не обмежується. Тому для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, на таких підприємствах доцільно вводити обмеження на роботу за сумісництвом у колективному договорі.

Згідно зі статтею 5 Закону про охорону праці під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника (в тому числі працівника-сумісника) під підпис про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Отже, оскільки атестації підлягають саме робочі місця, а не працівники, робочі місця працівників-сумісників (на яких технологічний процес, обладнання, сировина і матеріали можуть бути потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів) мають бути атестовані в обов’язковому порядку. Залежно від результатів атестації робочих місць працівники-сумісники повинні отримувати пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua