АрхівДрук

Роз’яснення щодо виплати заробітної плати в зоні АТО

Ст. 1 ЗУ «Про оплату праці» визначено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Враховуючи вимоги ст. 1 ЗУ «Про оплату праці», заробітна плата працівникам, у тому числі працівникам бюджетної сфери, зареєстрованим у зоні проведення антитерористичної операції (далі –АТО), виплачується за умови виконання ними своїх функціональних обов’язків на підставі укладеного трудового договору з дотриманням установленої правилами внутрішнього трудового розпорядку тривалості щоденної (тижневої) роботи та за умови провадження підприємством (установою, організацією) господарської діяльності.

Нарахування та виплата заробітної плати працівникам проводиться на підставі документів з первинного обліку праці та заробітної плати: штатний розпис; розцінки та норми праці; накази та розпорядження (на виплату премій, доплат, надбавок, матеріальної допомоги тощо); табель обліку використання робочого часу; розрахунково-платіжна відомість.

Зокрема, дані табельного обліку робочого часу використовуються для визначення заробітку працівників.

З метою забезпечення виконання повноважень та функцій роботодавець може змінювати режим роботи, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку чи графіками змінності, у зв’язку із ситуацією, що склалася або запроваджувати гнучкий графік роботи. Питання соціальної захищеності працівників через зупинення роботи підприємств, установ, організацій частково може бути врегульоване встановленням неповного робочого часу в порядку, визначеному ст. 56 КЗпП України. Оплачують працю в такому разі пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Крім того, роботодавцем за наявності відповідних умов може бути організовано надомну працю або оформлено простій підприємства (установи, організації) з оплатою праці працівників з розрахунку, не нижчого від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

За згоди сторін трудового договору працівникам на їхнє прохання можуть надаватися оплачувані відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, що надаються обов’язково, та відпустки без збереження заробітної плати, які надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. 26 ЗУ «Про відпустки»).

Нині казначейське обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів й проведення всіх видів фінансових операцій на території, яка не контролюється українською владою, призупинене.

З 11 листопада 2014 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2014 р. № 595 (далі – Постанова), якою затверджено Тимчасовий порядок фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей.

Згідно п. 3 Постанови міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації були зобов’язані до 1 грудня 2014 р. ужити заходів щодо переміщення бюджетних установ, підприємств та організацій, що належать до сфери їх управління, з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - тимчасово неконтрольована територія), в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі.

Відповідно до п. 3 Тимчасового порядку заробітна плата (грошове забезпечення, суддівська винагорода) працівникам (військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу) установи за період, коли установа розміщувалася на тимчасово неконтрольованій території, а у подальшому територія була повернута під контроль органів державної влади, або установа була переміщена в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі (далі - контрольована територія), виплачується у повному обсязі за рахунок кошторису (плану використання бюджетних коштів) установи.

На виконання п. 11 Тимчасового порядку установи, які переміщені на контрольовану територію, відкривають рахунки в органах Казначейства за місцезнаходженням у порядку, встановленому законодавством. Таким чином, обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів Казначейством України буде відновлене після переміщення установ та працівників на контрольовану українською владою територію.

Згідно вимог ст. 32 КЗпП України переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацію, допускається тільки за згоди працівника, за випадків, передбачених ст. 33 КЗпП України та інших випадках, передбачених законодавством. Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП України.

Начальник відділу ТДІзПП у Полтавській області-
державний інспектор праці
Гуска Наталія
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua