АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

29 лист 2017, 13:50

Роз’яснення про основи соціальної захищеності інвалідів

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (далі – Закону) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

 
 
19 жовт 2017, 13:50

Роз’яснення щодо строків виплати заробітної плати

Згідно ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч.1 ст.24 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

 
 
18 жовт 2017, 13:50

Порядок укладання трудового договору

У відповідності до вимог ст. 24 КЗпП України трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Додержання письмової форми є обов'язковим:

 
 
03 жовт 2017, 13:50

Атестація робочих місць

Роботодавцем, у визначений колективним договором термін, не проведено чергову атестацію робочих місць за умовами праці у зв'язку із скрутним фінансово-економічним становищем. Чи можна у такому випадку використовувати результати попередньої атестації?

 
 
30 вер 2017, 13:50

Як суміщення професій впливає на право працівників на пільгове пенсійне забезпечення

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими та із шкідливими і важкими умовами праці за Списками №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць.

 
 
27 вер 2017, 13:50

Чи належать роботи з прибирання туалетів до шкідливих та якої тривалості мають надавати щорічну відпустку при виконанні таких робіт

Працю прибиральника службових приміщень, зайнятого прибиранням загальних убиралень та санвузлів, віднесено до категорії робіт з особливим характером.

 
 
25 вер 2017, 13:50

Роз’яснення щодо коригування заробітної плати

Відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995р. № 100 (далі – Порядок) передбачено, що у випадках підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

 
 
18 вер 2017, 13:50

Роз’яснення стосовно випробування при прийнятті на роботу

Відповідно до вимог ст. 26. КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

 
 
15 вер 2017, 13:50

Роз’яснення стосовно перенесення щорічної відпустки

У відповідності до вимог ст. 80. КЗпП України щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:

 
 
19 серп 2017, 13:50

Про впорядкування надання молока

На робочому місці у 2014році проведена атестація за умовами праці, згідно результатів якої працівнику видавали молоко по 0.5 л за зміну, інші пільги на робочому місці законодавством не передбачено. На час проведення атестації працівник використовував хімічну речовину, включену до Переліку хімічних речовин, при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендується споживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженого Міністерством охорони здоров'я СРСР 04.11.87 N 4430-87.

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua